CafeMail

Artykuły

Lut
22

E-mail marketing oferuje możliwość mierzenia efektywności wysyłki maili poprzez analizę odpowiednich wskaźników. Do podstawowych wskaźników sukcesu kampanii zaliczamy:

  • wskaźnik otwarć (ang. Open Rate, OR)
  • wskaźnik kliknięć (ang. Click-through rate, CTR)
  • wskaźnik konwersji (ang. Conversion rate)

Wskaźnik otwarć wyraża procentowy udział otwartych maili w stosunku do liczby skutecznie dostarczonych wiadomości. Według danych IAB w roku 2010 średni wskaźnik otwarć maili na polskim rynku wyniósł około 16%. Niestety, Open Rate nie jest w 100% wiarygodnym wskaźnikiem. Spowodowane jest to przez metodę pomiaru otwarcia maila, w której otwarcie wiadomości liczone jest wyłącznie wtedy, gdy odbiorca pobiera z niej grafikę. Do takiej wiadomości doklejony zostaje malutki obrazek (piksel) z unikatowym kodem dla każdego subskrybenta. Dzięki temu, system „wie”, czy wiadomość została otwarta przez adresata. Takie rozwiązanie nie pozbawione jest wad.
Dzieje się tak, ponieważ nie wszyscy użytkownicy pobierają grafiki w swoich programach pocztowych – przez kliknięcie w link „Wyświetl obrazy”. Przyjmuje się więc, że OR jest zawsze o kilka punktów procentowych wyższy, niż wynika to ze statystyk.

Wskaźniki w email marketingu

Wskaźnik kliknięć (CTR) to najbardziej precyzyjny wskaźnik w e-mail marketingu. Wyraża się go jako stosunek liczby kliknięć w link, w wiadomości do liczby skutecznie dostarczonych maili. System do mailingu „wie”, czy link został kliknięty, ponieważ ten nie prowadzi bezpośrednio do landing page’a, ale przechodzi przez serwer mierzący. Jak podaje IAB Polska, średni CTR na polskim rynku dla mailingu wynosił w 2010 roku 4%. We wzorcowych kampaniach mailingowych średni CTR może osiągać poziom nawet 30%.

Wskaźnik konwersji – w mailingu może on być wyliczany na różne sposoby w zależności od celów, jakie założyliśmy dla kampanii. Jeśli celem kampanii mailingowej było np. zwiększenie sprzedaży towarów lub usług, miarodajnym wskaźnikiem konwersji będzie tzw. ROI (Return on Investment) – stopa zwrotu z inwestycji. Aby określić ROI dla kampanii mailingowej, należy odjąć koszt wykonania mailingu od uzyskanego z niego przychodu i podzielić przez łączny koszt mailingu. Obrazuje to wzór:
ROI= (przychód-koszt) / koszt.

[fbcomments title="Komentarze" countmsg="komentarzy!" linklove="off"]