CafeMail

Polityka prywatności

Korzystając z niniejszego serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, które zostaną opublikowane bezzwłocznie na tej stronie.

ComVision Sp. z o.o. działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

ComVision Sp. z o.o. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Administratorem gromadzonych danych jest ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100 , ul. Toszecka 101, NIP: 969-156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS

Dane osobowe

W trakcie rejestracji w Serwisie CafeMail zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych przez wypełnienie formularza. Dane są niezbędne do realizacji zamówienia (wystawianie faktur) oraz możliwości kontaktu.

Przetwarzanie, ochrona i wykorzystywanie danych

Deklaracja

Serwis CafeMail nigdy nie sprzedawał, nie sprzedaje i nigdy nie będzie sprzedawać ani w żaden sposób udostępniać osobom trzecim danych personalnych, danych adresowych, przetwarzanych numerów telefonów użytkowników Serwisu CafeMail oraz jakichkolwiek wprowadzonych danych osobom trzecim.

Klienci

ComVision Sp. z o.o. udostępnia swoim klientom Panel Klienta. Dostęp do Panelu Klienta wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika.

Komunikacja między komputerem Klienta a serwerem ComVision Sp. z o.o. gdy zbierane są dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych ComVision Sp. z o.o. zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Informacje przekazywane za pośrednictwem serwisu CafeMail ComVision Sp. z o.o. może wykorzystywać do zarządzania oraz rozwijania relacji biznesowych z Użytkownikiem lub Klientem reprezentowanym przez Użytkownika. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych oraz ofert.

ComVision Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

Klient ma możliwość zapisania się podczas rejestracji na newsletter wysyłany przez CafeMail, lub jeżeli w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, dane Klienta zostaną wykorzystane w celu wysłania newslettera. Możliwość zapisania się do newslettera znajduje się w postaci checkbox’a podczas procesu rejestracji Konta i na stronie cafemail.pl

Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony ComVision Sp. z o.o. jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP oraz dane przeglądarki. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

Pliki cookie

Witryny internetowe ComVision Sp. z o.o. wykorzystują tzw. cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookies wykorzystywane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku – tworzenia tzw. spersonalizowanych ustawień i stosowane są przez większość rozbudowanych stron WWW.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych oraz nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Modyfikacja danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez ComVision Sp. z o.o. i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy ComVision Sp. z o.o. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: biuro@cafemail.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach ComVision Sp. z o.o. może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z ComVision Sp. z o.o. osobom trzecim. W szczególności ComVision Sp. z o.o. może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

  • na wniosek Użytkownika
  • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego
  • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości
  • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem ComVision Sp. z o.o. lub
  • w innych podobnych okolicznościach.