CafeMail

Polityka antyspamowa

Rejestrując się w serwisie CafeMail (dalej zwany „Serwisem”), użytkownik akceptuje Regulamin Serwisu i Politykę Antyspamową. Jako właściciele platformy służącej do wysyłki mailingu odpowiedzialnie podchodzimy do Polityki antyspamowej i jako swój najwyższy cel stawiamy przeciwdziałanie SPAM-owi.

Podstawa prawna

CafeMail działa zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Definicja SPAMU

Jako SPAM rozumie się anonimową, niechciana i nieoczekiwaną przez adresata, masowo rozsyłaną pocztę.

Baza adresów e-mail

Odbiorca e-mail może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail poprzez:

  • zgoda wyrażona poprzez własnoręczne zapisanie się do newslettera poprzez formularz na Twojej stronie internetowej
  • zgoda na otrzymywanie wiadomości w danym temacie wyrażona poprzez kliknięcie pola typu checkbox w innym formularzu (np. formularzu rejestracyjnym w Twoim serwisie, konkursie lub sklepie internetowym).
  • zgoda Twoich Klientów, którzy w rzeczywistości dokonali z Tobą transakcji.
  • zgoda osób, którzy osobiście przekazali Ci swoje dane kontaktowe oczekując wiadomości od Ciebie

Weryfikacja

Odbiorca mailingu może być dodany do konta CafeMail automatycznie poprzez stronę Klienta. Adresy e-mail mogą być również importowane z pliku lub dodane ręcznie do listy. W takich przypadkach, Użytkownik Serwisu musi posiadać zgodę odbiorcy na przetwarzanie jego danych. Zabronione jest wysyłanie wiadomości do osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie takich informacji przez Użytkownika.

CafeMail zabrania użytkownikom wynajmu, leasingu i zakupu adresów e-mail od osoby trzeciej, jak również od zbierania ich przez kryptoreklamę. Stosowanie wszelkiego rodzaju zautomatyzowanych rozwiązań, oprogramowania lub skryptów jest zabronione. Użytkownik może przechowywać, zarządzać danymi i wysłać elektroniczną informację wyłącznie do tych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji od użytkownika.

Treść wiadomości

Każdy e-mail wysłany z CafeMail musi zawierać następujące elementy:

  • Metodę wypisania się z listy – jest nią u nas link służący do wypisania się z listy. Jeśli usuniesz ten link, zostanie on dodany przez system automatycznie. Po kliknięciu linka subskrybent zostaje automatycznie usunięty z bazy adresowej.
  • Nadawcę i adres pocztowy – każdy e-mail musi być podpisany w stopce przez podmiot, który go wysyła. Musi być także podany dokładny adres firmy celem identyfikacji. Jeśli wysyłasz dla swojego klienta, musisz podać w stopce jego nazwę i adres.
  • Opisowy nagłówek i tytuł wiadomości – pole „From” („Od”) i „Reply to” („Odpowiedz do”) muszą zawierać nazwę jasno identyfikującą Twoją firmę lub firmę Twojego klienta jako nadawcę. Temat musi także jasno opisywać czego dotyczy wiadomość i nie może mylić adresata co do faktycznego tematu i zawartości wiadomości.

Nie można wysyłać wiadomości niechcianych przez adresatów. Wiadomości nie mogą także zawierać wulgarnych, ani nielegalnych treści. CafeMail nie może być podpisany jako nadawca wiadomości ani jako podmiot odpowiedzialny za wysłane wiadomości. Nie możesz także podpisywać stron reklamowych przez Twoje wysyłki jako „CafeMail”. Adres CafeMail nie może także zostać użyty w nagłówkach wysłanych wiadomości.

Odpowiedzialność

Każde pogwałcenie niniejszej polityki antyspamowej czy regulaminu będzie skutkowało wydaniem ostrzeżenia lub usunięciem konta użytkownika i zablokowaniem aktualnych kampanii. Jeśli w wyniku opisywanych działań system lub właściciele CafeMail zostaną narażeni na straty, właściciele CafeMail będą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zgłoszenia nadużyć

Wszystkie zgłoszenia nadużyć traktowane są przeze CafeMail z najwyższym priorytetem i powagą. Jeżeli otrzymasz spam z podejrzeniem wysłania go z systemu CafeMail, napisz do nas na adres: spam@cafemail.pl