CafeMail

Raportowanie i statystyki

System raportowania CafeMail jest najbardziej funkcjonalnym na rynku. Od razu po wysłaniu kampanii w panelu zaczynają pojawiać się informacje, co do działań odbiorców. W tym momencie warto napisać o dwóch ważnych dla e-mail marketingu terminach: odbiciu miękkim i odbiciu twardym. To pierwsze oznacza sytuację, w której mail został „odbity” od serwera pocztowego odbiorcy np. z powodu przepełnienia jego skrzynki albo czasowych problemów z serwerem. Druga sytuacja zachodzi wówczas, kiedy mail zostaje „odbity”, ponieważ adres jest błędny albo skrzynka w ogóle nie istnieje, bądź została usunięta.

W CafeMail uzyskasz także dostęp do informacji o dwóch wskaźnikach: Open Rate – pokazuje on procent maili otwartych w stosunku do wysłanych oraz Click-Through Rate – wskazuje na procent osób, które otwierając maila kliknęły w link, który się w nim znajdował.

Interesującą funkcją jest także moduł geolokalizacji, dzięki któremu możesz sprawdzić, z jakiego województwa są Twoi subskrybenci, co pozwoli na segmentację listy na odpowiednie grupy i jeszcze skuteczniejsze kampanie w przyszłości.